top of page

Een osteopaat kan ondersteuning bieden om uw kind optimaal te laten groeien en ontwikkelen!

Ik streef ernaar om elk kindje zich optimaal in zijn vel te laten voelen.

Hoe minder spanning op hun jonge lijfje zit, hoe beter ze hun potentieel kunnen bereiken! Zelfs onze jonge kindjes hebben al af te rekenen met stress en spanning. Door de spanning op hun lichaam te verminderen, kunnen ze beter alle prikkels verwerken die op hun afkomen. Een vaatje dat al vol zit, gaat snel eens overlopen. Het is de bedoeling om dit vaatje zo leeg mogelijk te houden wat betreft overprikkeling.

Voor jonge sporters is het van het grootste belang dat hun lichaam in optimale conditie is. Osteopathie kan hier heel ondersteunend werken. Zowel preventief, om blessures te voorkomen, als nadien om het lichaam terug in optimale balans te brengen.

Concentratieproblemen en leer- en leesproblemen.

Een ontwikkelingsstoornis kan leiden tot allerlei schoolse problemen waaronder dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, gedragsproblemen, …. Een leerstoornis is een zeer complex fenomeen dat zijn oorsprong kan vinden in veel verschillende oorzaken en is zelden een alleenstaand probleem. Het leerprobleem gaat dan ook dikwijls gepaard met een aantal secundaire klachten zoals slaapproblemen, emotionele problemen, frustratie, psychosomatische klachten welke dikwijls gerelateerd kunnen worden aan een globale overbelasting ten gevolge van de kernstoornis nl. de leerstoornis. 

Niet alle leerproblemen kunnen worden verholpen door een osteopaat maar osteopathie geeft vaak een verbetering én een vooruitgang bij andere begeleidingen (bv logopedie, psychomotoriek, speltherapie...).

bv een spanning van een nekwervel kan de oogmotoriek, het evenwicht en de proprioceptie beinvloeden.  Dit heeft een invloed op de leesvaardigheid van het kind.  Het behandelen van spanning  ter hoogte van de schedel kan dyslexie of apraxie gunstig beinvloeden.   Een osteopatische behandeling kan ook het kind tot rust brengen ,en zo de concentratie verbeteren en het zelfvertrouwen versterken.

Daarnaast is het dikwijls een enorme ondersteuning voor de fysieke klachten die het kind met leerproblemen ondervindt. Dit maakt dat het kind beter gaat functioneren met de middelen die het ter beschikking heeft in zijn systeem en dus efficiënter zal gaan handelen en minder belasting zal ervaren

Voor hooggevoelige kindjes is osteopathie zeker aan te raden. Hierin heb ik al heel wat ervaring en heb ik al heel mooie resultaten mogen aanschouwen. Hier is het zeer belangrijk om het lichaam zoveel mogelijk te ontspannen zodat het beter binnenkomende prikkels kan verwerken. Het is mooi om met een kindje mee op zijn reis te gaan om te leren hoe hij terug vat op zichzelf en zijn lichaam kan krijgen.

Moeilijk tot niet zindelijk worden (incl. bedplassen) kan ontstaan doordat het signaal van een volle blaas of rectum niet goed wordt meegedeeld aan de hersenen of doordat het kind het negeert. Bij een blokkade in de wervelkolom, het bekken of spanning in de schedel kan het signaal niet goed of te laat doorkomen waardoor het kind niet adequaat reageert op de prikkel. Hierdoor zal het kind ongelukjes blijven krijgen ook al doet het nog zo zijn best. Een osteopaat kan op deze blokkades gaan werken zodat de prikkeloverdracht beter kan verlopen.

Orthodontie

Bepaalde beugels kunnen een verhoogde druk geven ter hoogte van de hals en de wervelzuil. Het lichaam kan deze belasting compenseren door aanpassingen door te voeren elders in het bewegingsapparaat. Zo kunnen er allerhande klachten optreden zoals hoofd- , nek- en rugpijnen. Dit wil NIET zeggen dat orthodontie een slechte zaak is, maar orthodontie kan nevenwerkingen geven die een osteopaat kan opvangen. Ook een verkeerde beet (kruisbeet bijvoorbeeld) kan sterk gereduceerd worden na en behandeling bij de osteopaat indien deze functieverstoring het gevolg is van een onevenwicht in de spierspanningen rond de onderkaak.

Osteopathie kan ook helpen bij:

 • Preventief : Healthy Kid behandeling

 • Hoofdpijn

 • Buikpijn

 • Obstipatie

 • Functionele neus-keel-bijholte en oorontstekingen

 • Luchtwegproblematiek

 • Problemen met de oogmotoriek

 • Motorisch ontwikkelingsstoornissen

 • Abnormaal gangpatroon: tenenlopers, voeten naar binnen of buiten

 • Immuniteitsproblematiek

 • Groeipijnen

 • Slaapproblemen

 • Ondersteuning bij spraakstoornissen

 • Gedragsproblemen: driftbuien-woedeaanvallen

 • Scoliose

 • Rug en nekklachten, gewrichtsklachten

 • Migraines

 • Onverklaarbare buikklachten

 • Houdingsproblematiek

 • Sportblessures

 • Gedragsproblemen,

 • mijn kind zit niet lekker in zijn/haar vel

 • ...

bottom of page